Intranet gestió de clients i documentació associada i intranet per a clients per poden consultar els seus documents.

  Gestió de clients i documents
  Categorització de documents
  Importació manual i automàtica de documents per associar-los a clients

Eines

  HTML5 + Javascript + CSS3
  PHP + MySQL
  Bootstrap 3
Llista documents
Dades document
Importació documents
Cerca documents
Part client : Consulta documents