Desenvolupament d'una pàgina web per gestionar i controlar el programari de comunicacions amb equips electrònics de l'empresa. Pàgina web creada durant la meva etapa com a treballador de l'empresa LAFCARR amb altres companys.

  HTML + Javascript + PHP
  Accés a la intranet amb usuaris i rols
  Comunicació Ajax i Ajax Reverse navegador <--> servidor
  Cartografia online de Cercalia, llibreria Jpgraph per generar gràfics i utilització de controls web DHTMLX
  Base de dades MySQL
  Visualizació de dades a temps real amb Google Earth
Mapa ambulàncies i estat serveis
Mapa ruta ambulància
Llista ambulàncies
Dades rebudes sirena
Visualització amb Google Earth