Participació en l'equip de desenvolupament de la pàgina web i de programari per dispositius Windows CE. El sistema manté el control de l'estat i posicionament de dispositius WinCE instal·lats en vehicles i permet la recepcció i enviament de dades sobré l'evolució de les feines assignades a cada vehicle. Projecte fet durant la meva etapa com a treballador de l'empresa LAFCARR.

    HTML + Javascript + PHP
    Microsoft Windows CE Toolkit for Visual Basic 6.0
    Comunicació Ajax i Ajax Reverse navegador <--> servidor
    Cartografia online de Cercalia, llibreria Jpgraph per generar gràfics i utilització de controls web DHTMLX
    Base de dades MySQL
Pantalla de control principal
Mapa ambulàncies i estat serveis
Mapa ruta ambulància
Llista ambulàncies