HTML5 & CSS3 & Javascript
  Captura d'events
  Permet fer arrossegar i deixar anar per modificar dels horaris (drag & drop)
  Dades carregades via AJAX (format JSON)
  Responsive
  Moltes opcions de configuració
  Compatible amb la majoria de navegadors web (ordinador & dispositius mòbils)

Eines :

  HTML5 + Javascript + CSS3
  Bootstrap 4
  Moment.js


Control Horari : Vista bàsica setmana
Control Horari : Drag & Drop elements entre calendaris
Control Horari : Característiques