Gestió de pacients, doctors, tractaments i visites per a un grup de clíniques dentals. També s'ha desenvolupat la part de creació de pressupostos, facturació i seguiment de pagaments.

  Manteniment de pacients, doctors, tractaments i visites
  Manteniment de pressupostos, factures i pagaments
  Visualització de visites setmanal per clínica, doctor i dates
  Associació de visites i pagaments a tractaments d'un pressupost
  Descomptes a nivell de capçalera de pressupost i de línia de pressupost
  Cada usuari de la intranet només pot accedir a les dades de les clíniques a les que ha estat assignat (clients, pressupostos, factures, visites, ...)
  Multiclínica
  Generació documents Excel, Pdf's i codis QR
  Numeració de pressupostos i factures individualitzada per cada clínica
  Gestió de vacances, horari setmanal i comissions dels doctors
  Enviament SMS recordatori de cites

Eines

  HTML5 + Javascript + CSS3
  Bootstrap 4
  AJAX
  Moment.js
  Base de dades MySQL

Captures Pantalles Intranet Gestió

Manteniment dades doctor
Vista Setmanal clinica/doctor i horaris disponibles
Horari setmanal doctor en cada clínica
Dades pressupost
Dades línia de pressupost (tractament)
Dades pacient
Vista visites per hores amb selecció de clínica i doctors
Históric pressupostos
Llista pressupostos
Llista pagaments
Dades factura
Enviament SMS